อ่างอาบน้ำ:ระบบน้ำวน
K-14883X
พิลีแกน
K-14888X
ไนติงเกล
K-14890X
สแปร์โรว์
K-18754X
แซฟไฟร์ 1800
K-18756X
แซฟไฟร์ คอร์เนอร์ 1500
K-18761X
ซอเรนโต 1675
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299