ฟลัชวาล์ว
ฟลัชวาล์ว
K-99110X-CP
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด
K-16641X-CP
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด
K-11702X-CP
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด
K-98095X-CP
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบรูน้ำเข้าด้านบน
K-16640X-CP
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์แบบน้ำเข้าด้านบน
K-1117X-CP
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์แบบท่อตรง
K-12731X-CP
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์นั่งยอง แบบน้ำเข้าด้านหลัง
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299