ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมที่สลับทางน้ำ
ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมที่สลับทางน้ำ
K-98948X-CP
ชุดฝักบัวพร้อมที่สลับทางน้ำ(ไม่รวมวาล์ว้เปิด-ปิดน้ำ) รุ่นออร์บิซ
K-98950X-CP
ท่อลอยสำหรับฝักบัวพร้อมที่สลับทางน้ำ รุ่นออร์บิซ
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299