ราวทรงตัว
K-20922X-BS
ราวทรงตัวแบบพับขึ้น-ลง Ø38 มม.
K-20921X-BS
ราวทรงตัว รูปตัวที Ø38 มม.
K-20920X-BS
ราวทรงตัว รูปตัวพี Ø38 มม.
K-20919X-BS
ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย Ø38 มม.
K-45116X-BS
ราวทรงตัว แบบตรง 35 ซม.
K-45118X-BS
ราวทรงตัว แบบตรง 60 ซม.
K-45120X-BS
ราวทรงตัว แบบตรง 90 ซม.
K-45122X-BS
ราวทรงตัว แบบตรง 120 ซม.
K-45124X-BS
ราวทรงตัว รูปตัวแอล
K-45126X-BS
ราวทรงตัว รูปตัววี
K-45128X-BS
ราวทรงตัว รูปตัวที
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299