ก้านฝักบัว
ก้านฝักบัว
K-25216X-CP
ก้านฝักบัวทรงเหลี่ยมแบบติดเพดาน
K-22324X-CP
ก้านฝักบัวทรงกลมแบบติดเพดาน
K-37475X-CP
ก้านฝักบัวก้านแข็งแบบติดผนัง
K-37476X-CP
ก้านฝักบัวแบบติดผนัง
K-37477X-CP
ก้านฝักบัวแบบติดผนัง ทรงเหลี่ยม
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299