โดยเฉพาะสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นเลิศ กะรัต พร้อมเสมอที่จะมอบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานระดับโลกให้กับลูกค้า ทั้งในด้านดีไซน์ คุณสมบัติ และสีสัน จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

โดยตลอดมา บริษัทฯ มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า สุขภัณฑ์กะรัต ซึ่งสามารถ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2543 กะรัต เป็นโรงงานผู้ผลิตสุขภัณฑ์ของ ไทยรายแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก ISO 9002 และจาก IAPMO Research and Testing, Inc. USA ตามลำดับ

นอกเหนือจากการนำเสนอขายสินค้าต่างๆที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าแล้ว กะรัต ยังเป็นผู้นำด้านสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ซึ่งรุ่น ประหยัดสูงสุดของกะรัต สามารถประหยัดน้ำได้ถึง 3.75 ลิตร

ในปี พ.ศ. 2545 กะรัต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท โคห์เลอร์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ใช้ในครัว ตลอดจน อุปกรณ์สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ชั้นนำมาตรฐานระดับโลก ด้วยชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ของโคห์เลอร์ ทางบริษัทฯจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัท โคห์เลอร์ ประเทศไทย มีฐานการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีโรงงานที่มีมาตรฐาน ระดับโลกอยู่หลายโรงงาน จึงทำให้ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ที่ใหญ่ที่สุดและมีกำลังการผลิตรวมมากที่สุด ในทวีปเอเชีย โดยบริษัทฯ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า KOHLER, KARAT and ENGLEFIELD
คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้
จึงเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) / Management System Certification Institute (Thailand) หรือ MASCI มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (Quality Management System : QMS) เลขที่ ISO 9001:2008 ให้บริษัท โคห์เลอร์ โดยได้รับการยืนยันการรับรองระบบงานจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน / National Accreditation Council : NAC
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
BUREAU VERITAS Certification มอบใบรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : EMS) เลขที่ ISO 14001:2004 ให้บริษัท โคห์เลอร์ โดยได้รับการยืนยันการรับรองระบบงานจากสถาบันประเทศต่างๆ ดังนี้
National Accreditation Council : NAC
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน ประเทศไทย
United Kingdom Accreditation Service : UKAS
หน่วยรับรองระบบงาน ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย
ANSI-ASQ National Accreditation Board : ANAB
หน่วยรับรองระบบงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
ด้วยแนวคิดที่เน้นคุณภาพและราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย ผลิตภัณฑ์แองเกิลฟิลด์สะท้อนความเป็นเลิศด้านฝีมือ การออกแบบและนวัตกรรมล้ำสมัย รวมถึงคุณภาพเหนือมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบทุกชิ้น คุณจึงมั่นใจในคุณภาพและ ความคงทนแองเกิลฟิลด์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โคห์เลอร์ ในปี ค.ศ. 2000 เริ่มมีการนำวัสดุภัณฑ์วิเทรียสไชน่า และความรู้ความชำนาญด้านก๊อกน้ำเข้าไปใช้ในการผลิตสินค้าแบรนด์แองเกิลฟิลด์ ผลที่ได้จากความสัมพันธ์ดังกล่าว คือการขยายธุรกิจไปสู่ส่วนอื่นๆของทวีปเอเซีย ทำให้แบรนด์แองเกิลฟิลด์กลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมในเวลาอันรวดเร็ว
คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้
จึงเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299