ชุดท่อน้ำทิ้ง
ชุดท่อน้ำทิ้ง
K-97262X-CP
ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี (ยาว 35.5 ซม.)
K-97261X-CP
ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก (ยาว 32.7 ซม.)
K-11703X-CP
ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก (ยาว 24 ซม.)
K-16953X-CP
ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก (ยาว 39 ซม.)
K-11704X-CP
ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี (ยาว 25.5 ซม.)
K-16954X-CP
ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี (ยาว 40.5 ซม.)
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299