ก๊อกน้ำ:รุ่น ปาโต้
K-7287X-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
K-7288X-CP
ก๊อกเดี่ยวติดผนัง
K-7289X-CP
วาล์วเปิด - ปิดน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299