อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ:รุ่นคาปรี
K-17052X-WK
ที่ใส่สบู่ รุ่น คาปรี
K-17053X-WK
ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น คาปรี
K-17054X-WK
ชั้นวางของ รุ่น คาปรี
K-17055X-WK
ราวแขวนผ้า รุ่น คาปรี
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299