ชุดฝักบัวฉีดชำระ
ชุดฝักบัวฉีดชำระ
K-76252X-CP
ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสายสแตนเลส รุ่นซิกม่า
K-5419X-CP
ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสายสแตนเลส สีโครเมี่ยม
K-72688X-WK
ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย รุ่นทอสโซ่
K-15780X-ZZ-WK
ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย สีขาว
K-15780X-WK
ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย สีขาว
K-10372X-WK
ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย สีขาว รุ่น บรีโอ
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299