ตะแกรงกันกลิ่น
ตะแกรงกันกลิ่น
K-76978X-CP
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสแบบเหลี่ยม 4 นิ้ว
K-76979X-CP
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสแบบเหลี่ยม 5 นิ้ว
K-76980X-CP
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสขนาด 12 x 4 นิ้ว
K-5276X-CP
ตะแกรงกันกลิ่นทองเหลืองทรงเหลี่ยม แบบมีเกลียว
K-5277X-CP
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสทรงกลม
K-5278X-CP
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสทรงเหลี่ยม
K-5279X-CP
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสทรงเหลี่ยม
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299