อ่างอาบน้ำ:ธรรมดา
K-75818X / K-75818X-GR58
เมเปิล
K-75816X / K-75816X-GR58
ไพน์
K-75817X / K75817X-GR58
เฟิร์น
K-45970X-WK / K-45970X-F58
วาเลนเซีย1600
K-45971X-WK/ K-45971X-F58
วาเลนเซีย1700
K-14882X-GR/ K-14882X-D1/ K-14882X-F58/ K-14882X-FGR58
พิลีแกน
K-14887X-GR/ K-14887X-D1
ไนติงเกล
K-14889X-GR/ K-14889X-D1/ K-14889X-F58/ K-14889X-FGR58
สแปร์โรว์
K-18753X
แซฟไฟร์ 1800
K-18755X
แซฟไฟร์ คอร์เนอร์ 1500
K-18760X
ซอเรนโต 1675
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299