อ่างอาบน้ำ:ชุดประหยัด
K-14882X
พิลีแกน
K-14887X
ไนติงเกล
K-14889X/ K-14889X-F
สแปร์โรว์
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299