ฝักบัวสายอ่อน
ฝักบัวสายอ่อน
K-23178X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ รุ่นคลิก
K-22396X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ รุ่นเซส
K-76765X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ หัวฝักบัวขนาด 110มม. รุ่นบีท
K-24004X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ หัวฝักบัวขนาด 90มม. รุ่นบีท
K-73187X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ หัวฝักบัวขนาด 90 มม. รุ่นบีท (หัวฝักบัว, สาย, ขอแขวน)
K-96028X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ รุ่นพอร์ช (หัวฝักบัว, สาย, ขอแขวน)
K-76232X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ รุ่นไพน์
K-98949X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ รุ่นออร์บิซ (หัวฝักบัว, สาย, ขอแขวน)
K-98947X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ รุ่นโอเวีย (หัวฝักบัว, สาย, ขอแขวน)
K-98946X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ รุ่นบรีโอ (หัวฝักบัว, สาย, ขอแขวน)
K-45308X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ รุ่นมิลฟอร์ด
K-7656X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อนรุ่น ชูว่า
K-15821X-CP
ชุดฝักบัวสายอ่อนรุ่น เทรวิโอ 5B
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299