หัวฝักบัวก้านแข็ง
หัวฝักบัวก้านแข็ง
K-15841X-CP
ชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น เทรวิโอ 11A
K-15843X-CP
ชุดฝักบัวก้านแข็งรุ่น เทรวิโอ 13A
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299