อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ:รุ่น ทอสโซ่
K-72559X-CP
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 เซนติเมตร
K-72560X-CP
ราวแขวนผ้าคู่ 60 เซนติเมตร
K-72561X-CP
ห่วงแขวนผ้าเดี่ยว
K-72562X-CP
ขอแขวนผ้าเดี่ยว
K-72563X-CP
ที่วางแก้วน้ำ
K-72564X-CP
ที่ใส่สบู่
K-72565X-CP
ที่ใส่กระดาษชำระ
K-72566X-CP
ชั้นวางของแบบกระจก
K-98094X-CP
ที่ใส่กระดาษชำระแนวตั้ง
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299