อ่างล้างหน้า:อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์
K-1129X-1-WK
เซอร์คอน
K-17717X-1-WK
เพิร์ล
K-18806X-1-WK
แคทซ์อาย
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299