อ่างล้างหน้า:อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
K-17066X-1-WK
อ่างล้างหน้าทรงสีเหลี่ยมแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่นมิลาโน
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299