อ่างล้างหน้า:อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่าง
K-45355X-1-WK / K-20845X-WK
ซอเรนโต้
K-20843X-1-WK/K-20844X-WK
เฟิร์น
K-11016X/K-11017X
ทอมทอม
K-11016X / K-10992X
ทอมทอม
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299