อ่างล้างหน้า:อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์:มิลาโน
K-17066X
มิลาโน
อ่างล้างหน้าทรงสี่เหลี่ยมแบบครึ่งเค้าน์เตอร์
ดีไซต์ทันสมัย สามารถเข้ากับสุขภัณฑ์ชนิดอื่นได้ง่าย
และสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2204-6222