อ่างล้างหน้า:อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขารองอ่าง:ซอเรนโต้
K-45355X-1-WK / K-20845X-WK
ซอเรนโต้
  • ขนาด 515 x 405 x 410 มม.
  • สามารถประกอบคู่กับขาอ่าง K-20845X-WK
  • พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2700-9299