เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 1. เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง การเคลื่อนย้าย การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง การใช้ไม่ถูกวิธี และการติดตั้งหรือดัดแปลงติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินคาท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่น
 2. ในกรณีที่มีตำหนิ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไล่ หรือตัวสินค้านั้น หรือเทียบเท่าโดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้าโดยจะต้องทำการพิสูจยน์ปัญหาดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เฉพาะตัวสินค้าเท่านั้นโดยความรับผิดชอบไม่ครอบคลุมถึงการติตั้งรื้อถอน  ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้า
 3. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นจะต้องแจ้งเพื่อให้ลูกค้ารับทราบและได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใด
 4.  พิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นโดยนับจากวันซื้อขายเป็ฯสำคัญ บริษํท O wไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว

อัตราค่าบริการ
 1. ค่าเข้าบริการฟรีในระยะเวลารับประกนสินค้า (เฉพาะปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น) หากหมดระยะประกัน ค่าเข้าบริการ 200 บาท/ครั้ง ราคาเดียวกันทั้งในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 2. ค่าอะไหล่ฟรีในระยะเวลารับประกันสินค้า หากหมดระยะประกันคิดตามใบราคาอะไหล่
 3. ค่าซ่อมสุขภัณฑ์ / ก๊อกน้ำ 300 บาท/ชุด
 4. ค่าบริการเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อน้ำทั้งชุด 500 บาท/ชุด
 5. ค่าบริการโถสุขภัณฑ์อุดตันจากการใช้งานรวมถึงการรื้อถอน 1,000 บาท/ชุด
 6. ค่าบริการติดตั้งโถสุยภัณฑ์ 1,000 บาท/ชุด  ทั้งนี้ไม่รวมค่ารื้อถอน 200 บาท/ชุด (ฟรี! ค่าเข้าบริการ)
 7. ค่าซ่อมอ่างอาบน้ำ / เปลี่ยนอุปกรณ์ 700 บาท/ชุด


ระยะเวลการรับประกันสินค้า

สินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน
สุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย และอุปกรณประกอบห้องน้ำ เฉพาะวิเทรียสไชน่า ตลอดอายุการใช้งาน *
ฝารองนั่ง 1 ปี
อุปกรณ์ภายในถังพักน้ำ 1 ปี
เฉพาะอ่างอาบน้ำ ถาดยืนอาบน้ำ ผลิตจากอะคริลิก 5 ปี
ปั๊มและมอเตอร์ของอ่างน้ำวน 2 ปี
อุปกรณ์ต่างของอ่างอาบน้ำ ธรรมดาและอ่างน้ำวน 1 ปี
ถังบำบัดน้ำเสีย 1 ปี

*กรณีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หากรุ่นใดหรือสีที่ไม่มีการผลิตในปุนนุบัน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าวนี้

หมายเหตุ