ผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
  1. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง รอยขีดข่วน  หรือการกัดกร่อนจากสารเคมี อันเกิดจากการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือใช้งานผิดวิธี การดัดแปลงอุปกรณ์ การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่น
  2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการรื้อถอน ซ่อม โดยช่างภายนอกก่อนการเคลมสินค้า
  3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯ จะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเฉพาะอะไล่หรือตัวสินคท่านั้น  โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากตัวสินค้า
  4. พิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นโดยนับจากวันซื้อ-ขายเป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินคเหากไม่มีเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ